Grains Heatmap

ZLU7
Soybean Oil
+1.20%
ZSU7
Soybeans
+0.78%
ZWU7
Wheat
+0.48%
ZCU7
Corn
+0.43%
ZMU7
Soybean Meal
+0.37%
ZRU7
Rough Rice
+0.21%
ZOU7
Oats
-1.36%

-1.36% 
                             
 +1.20%